Binada/yapıda sürekli olarak kullanılan asansörün periyodik kontrolü, yılda bir defa yaptırılır. Periyodik kontrolün yaptırılmasına dair yükümlülük ilgili idare ve bina sorumlusuna aittir. Periyodik kontrol sonucu asansörlerin güvenlik seviyesi 4 renk ile birbirinden ayrılır.